Jan Stevens kaapt 'Houten Freek' weg dankzij bruine boszanger

Print
Jan Stevens kaapt 'Houten Freek' weg dankzij bruine boszanger

Jan Stevens kaapt 'Houten Freek' weg dankzij bruine boszanger

Sint-Truiden -

Elke jaar organiseert Vogelwerkgroep Fruitstreek een samenkomst waar alles wat er het voorbije jaar te vertellen was over het wel en wee van de vogels in Haspengouw op tafel komt.

Zo vertelde Pierre Vandersmissen wat er in 2013 allemaal voorbijvloog op de trektelpost in Oetersloven.

We leerden dat zwaluwen graag hun pootjes opwarmen op de zonbeschenen daken van de Oeterlovenaren.
Eddy Colson wist te melden dat er door de ringers van Werkgroep Tongeren meer dan 24.000 vogels werden voorzien van een ringetje.

Remar Erens gaf een stand van zaken rond de grauwe gors. Deze bedreigde akkervogel blijft een zorgenkind en verdient dan ook alle aandacht.
Hoofdspreker van de avond was Philippe Smets van Tienen, een steenuilenkenner. Dit sympathieke uiltje komt nog met redelijke aantallen voor in de Fruitstreek. Dus zeker een goed gekozen onderwerp. Philippe wist op een vlotte en leuke manier zijn jarenlange onderzoek rond deze soort uit de doeken te doen. Een boeiende lezing.

Tenslotte zette Dirk Ottenburghs alle waarnemingen van zeldzame vogels in Haspengouw op een rijtje. Het bleek een gemiddeld tot goed jaar voor de liefhebbers van speciale soorten in de Fruitstreek.

Voorzitter, Yvon Princen, kreeg dan de eer om de jaarlijkse uitreiking van de Houten Freek aan te kondigen. Deze wisseltrofee gaat naar de beste waarneming van het jaar in de regio van de vogelwerkgroep Fruitstreek.
De aanwezigen van deze avond mochten punten toekennen aan een selectie van twaalf genomineerden. Het was Jan Stevens, tot voor kort bioloog verbonden aan de provincie maar sinds kort op pensioen, die de eer kreeg om de Houten Freek in ontvangst te nemen. En dit dankzij een waarneming van een bruine boszanger in Alken. Een terechte keuze want deze soort is een echte zeldzame doortrekker.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio