thumbnail: null
thumbnail: null

Vlaams imperialisme

De briefschrijver Jakob Smets, Leuven in uw krant d.d. 09.12.2005 onder de titel ‘Vlaams imperialisme’ klaagt het zgn. Vlaams imperialisme aan, zeggende dat de flaminganten imperialisten zijn, mits Brabanders, Antwerpenaren en Limburgers géén Vlamingen zijn (en toch daarbij worden gerekend) en zelfs héél Nederlandstalig België willen opslorpen, maar ook nog het Brusselse gewest!

Jaak Cuppens, Vlaamse Volksbeweging - Afdeling Maas en Kempen

De man ‘vergeet’ blijkbaar belangrijke punten uit de evolutie van de geschiedenis, zowel feiten- als inzichtelijke kennis, van dit land en de Vlaamse Beweging. ‘De geschiedenis is immers nooit geschiedenis: zij wordt nooit een zaak die al lang is afgedaan.’ (prof. Fr. J. Verdoodt)

De Vlaamse Beweging en haar verdere ontwikkeling hangen nauw samen met de oprichting en de houding van de Belgische staat, die vanaf haar ontstaan in wezen een Franse staat was en is. Zij zou Frans zijn of niet-zijn! De Brusselse Vlamingen die in 1830 sneuvelden en de Vlaamse meerderheid in Brussel werden bij de Belgische revolutie feestelijk bedankt, want van géén tel in het bestuur: de Brusselse gemeenteraad vergaderde onmiddellijk in het Frans!

Merci, les combattants … Respect voor de Vlaamse (Nederlandssprekende) bevolkingsgroep?

Voor haar: foert met l’amour sacré de la patrie! Vive la liberté was voor de franstaligen, niet voor de Vlamingen. Vlaanderen (Nederlandstalig gebied) was het terrein van de francophonen en dat werd hen, volgens hen, door de orangisten-flaminganten ontnomen! De Belgische nationalisten streefden na WO I zelfs gebiedsuitbreiding na ten koste van (het neutrale) Nederland en het overwonnen Duitsland. Van imperialisme gesproken …

Trouwens, de betekenis van het oude graafschap Vlaanderen en zijn strijd tegen het Franse imperialisme, lees ‘annexatiepolitiek’, is van grote waarde geweest, ook voor de andere ‘gewesten’ in de Zuidelijke Nederlanden. Of was briefschrijver Smets misschien liever Fransman geweest? Dat hij het dan zegge!

Iedereen weet dat de begrippen ‘Vlaanderen’ en’Vlaming’ in de moderne betekenis zijn uitgebreid tot het Nederlandstalige gedeelte in België en te maken hebben met een soort gemeenschapsgevoelen van solidariteit, lotsverbondenheid en identiteit, die al lang de grenzen van het oude graafschap Vlaanderen hebben overstegen. Leven wij nog in de middeleeuwen misschien?

Deze Vlaamse gemeenschap is o.m. zo gegroeid omdat het Franse en Belgische imperialisme telkens belangrijk gebiedsverlies betekende in het oude graafschap Vlaanderen, in het Nederlandstalig gebied in de 19de en 20ste eeuw. De taalgrensafbakening (1963), het minimum van officieel respect voor de Vlamingen in dit land, heeft ons nog veel ‘onrechtvaardige’ gebiedsafstand gekost (Komen, Moeskroen e.a.) Zelfs nu nog in het zgn. federale België bedreigt ons reëel gebiedsverlies in het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en in de Vlaamse rand rond Brussel. Het Frans imperialisme is eindeloos, zonder scrupules en zonder federale loyauteit en wederzijds respect!

Ooit gehoord van Vlaamse gebiedsverovering? Neen toch! Wél van gebiedsverlies in het oude Vlaanderen, het Brabantse land (Edingen), het Limburgse gebied (de vergeten Jekergemeenten).

Er treft ons niet alleen grond- en taal- en cultureel verlies, maar ook nog verlies van miljarden financiële middelen (de beruchte transfers). Ook daarvoor worden wij miskend

Is het dan verwonderlijk dat nadenkende en intellectuele mensen in de denkgroep ‘in de Warande’ in een zakelijk Manifest met cijfermateriaal aantonen dat België geen meerwaarde meer biedt, maar de besluiten voor een zelfstandig Vlaanderen in Europa voor de hand liggen?

Aangeboden door onze partners