Terugbetalingen

Een terugbetaling van de 'meeropbrengst' aan Vlaanderen inzake RSZ, RVA, enz. ... zou voor onze kinderen met een mentale handicap die op de wachtlijst voor opvang staan een goede oplossing zijn.

Marc Van Gestel - Overpelt

Wanneer Vlaanderen de wachtlijsten volledig wil wegwerken, dan kost dit ongeveer 120 mio EUR per jaar. Daardoor komen er 3.500 FTE jobs bij. Dat levert de federale overheid ruim 95 mio EUR 'meeropbrengsten' op. Als dat geld terug naar Vlaanderen komt, dan is de netto kost ongeveer 25 mio EUR per jaar !!!

Nu zijn onze kinderen met een handicap slachtoffer van de federalising van Belgie.

Vlaanderen moet door het stabiliteitspact immers jaarlijks een groot overschot overhouden. Daardoor kan deze regering Leterme de wachtlijsten niet onmiddellijk wegwerken.

Door een terugbetaling van de 'meeropbrengsten' voor kinder- en gehandicaptenopvang zouden er én jobs én opvangplaatsen bijkomen.