Lezing

Maandagnamiddag 12.12.2005 was professor Wim Vanhaverbeke als econoom te gast op de Seniorenuniversiteit van de Universiteit Hasselt op de campus Diepenbeek.

Stefan Geurts - Hasselt

De professor gaf daar een lezing op basis van een Power-Point-presentatie ("slides") die klaarblijkelijk voor een ander doelpubliek was aangemaakt en bestemd voor meerdere sessies of lesuren. Door uit deze presentatie hier en daar een pagina te tonen en systematisch ("we hebben niet meer tijd") meerdere - voor zijn betoog essentiële - pagina's over te slaan was deze lezing verworden tot een onsamenhangend geheel waarbij de professor zich niet

als econoom profileerde maar zich ongevraagd, ongefundeerd en ondeskundig meende politologische rechten toe te kennen en zelfs sociologische en demografische waarden en normen te mogen postuleren! (*)

Of kwam hij hier spreken als filosoof? Dan had hij dat moeten duiden.

Dat deze professor dèze lezing niet fatsoenlijk had voorbereid bleek uit alles!

In tegenstelling tot wat alle andere sprekers op deze Seniorenuniversiteit plegen te doen kon hij dan ook geen tekst ter beschikking stellen aan de cursisten omdat hij er geen tijd voor had gehad (sic.). Daar kunnen we - weliswaar met veel moeite - nog in komen.

De samenvattende tekst zou er de volgende week hopelijk zijn werd beloofd.

Groot was dan ook onze verbazing dat al 's anderendaags op 13.12.2005 in Het Belang van Limburg een "uitvoerige samenvatting" van deze lezing stond, grote foto van de prof incluis.

Blijkbaar had deze prof meer tijd voor de pers dan voor de honderden senioren. Perspublicaties scoren namelijk zeer goed voor in je C.V.

Trouwens, wij twijfelen er niet aan dat de journalist die het artikel ondertekende het niet zelf had geschreven, maar als ghostwriter fungeerde en het betoog van deze prof - mits enkele kleine en daarenboven foutieve toelichtingen - heeft kunnen laten publiceren.

Dat de journalist niet zelf aanwezig was blijkt uit:

a. om daar aanwezig te mogen zijn moet je senior zijn én lid zijn van de Seniorenuniversiteit én je lidgeld betaald hebben; voor zover wij weten was dit niet het geval;

b. de lezing ging door in Diepenbeek en niet in Hasselt zoals hij schreef;

c. de lezing vond plaats op maandagnamiddag en niet op maandagavond zoals hij schreef.

Moet het artikel in Het Belang van Limburg worden beschouwd als een eigen-navel-staarderij van een pofessor die zich beter wil profileren dan hij kan zijn?

En dat dan nog op kosten van de Seniorenuniversiteit.

Hopelijk gaat U deze commentaar niet inkorten zoals de prof deed met zijn lezing want ook dan gaat hoogst waarschijnlijk de essentie verloren. Als U geen plaats vindt in de rubriek "lezersbrieven" mag U dit ook publiceren op bladzijde 4 zoals dat van de professor, uiteraard zonder dat U mij moet betalen voor dit artikel!

Ook senioren hebben recht op volledige en duidelijke informatie.

Alleszins gaf de prof door de aard van zijn betoog een blijk van minachting voor onze senioren.

Waarvan akte.

Stefan Geurts

Student Seniorenuniversiteit UHasselt

Bondgenotenlaan 19

BE-3500 Hasselt

--------

(*) Zo in de aard van:

"Uit officiële statistieken blijkt dat aan de kust meer

vakantiewoningen te koop staan dan in het binnenland.

Ook uit officiële statistieken blijkt dat het aan de kust minder regent

dan in de rest van ons land.

Dus als je een vakantiewoning kan kopen in Hengelhoef met staatssubsidie

moet de staat er voor zorgen dat het ook in Midden-Limburg minder zal

gaan regenen."

Niet dat de prof dit woordelijk vertelde, maar al zijn beweringen kwamen

als ongefundeerd in deze aard over tijdens zijn betoog.