Rekenkundig alternatief

Eric Donckier schreef op 12/12, in 'de Kern', dat de traditionele partijen in de Vlaamse regering op elkaar aangewezen blijven, ondanks de aanhoudende onderlinge ruzies.

Rik Schoups - Eigenbilzen

Ik wil de heer Donckier er toch even op wijzen dat er rekenkundig wel degelijk een andere meerderheid is in het Vlaams Parlement. Het is hem wellicht ontgaan dat Vlaams Belang en CD&V over een meerderheid beschikken. Een regering, gevormd door Vlaams Belang en CD&V, zou de huidige tripartite overbodig maken. Maar de heer Donckier heeft gelijk als hij stelt dat tripartites nooit een succes waren in dit land. De huidige Vlaamse regering is daar een treffend voorbeeld van. Misschien kan de heer Donckier bij gelegenheid een stukje schrijven over het respect voor de kiezer?