thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Integratie

Jonge Turken en Marokkanen trouwen nog altijd met partners uit hun land van

W.W.

herkomst.

Mevr. Claes wil zich inzetten voor een betere integratie van deze laatsten.

Een goede intentie , maar toch makkelijker gezegd dan gedaan.

Uit een studie in Nederland bleek dat 70% van de jonge trouwers in hun eigen

land van herkomst analfabeet zijn.

Verder spreekt een van hen bij aankomst in ons land geen Nederlands, met

alle gevolgen vandien voor de ontwikkeling van de kinderen.

Dat de Nederlanders betweters zijn kan, maar zij trachten reeds in het land

van herkomst iets aan deze integratie te doen.

Alvorens toelating tot overkomen te geven, dient de partner in zijn eigen

land zich aan een test, bij de ambassade of het consulaat, te onderwerpen

waaruit moet blijken dat ze een zekere elementaire kennis van het Nederlands

hebben.Bovendien moeten ze ook heel wat afweten van de cultuur waarin ze

tercht zullen komen.

Harde tante Rita Vedonk wil ook de 'België-route' sluiten waarbij

allochtonen deze strenge inburgingsexamens ontwijken.

Er wacht Mevr. Claes , en haar niet alleen, nog veel werk.