Genk Zuid en Bilzen Noord

“Eik en Heesveld, Schoonbeek en Munsterbilzen” grenzen aan de industriezone Genk-Zuid. Van de vervuilde lucht die ook dit gebied treft, wordt nergens melding gemaakt. Nochtans, vlg. gegevens KMI, blijkt dat meer dan 25% de wind in hun richting waait. Dwz.

Actiecomité Eik-Heesveld, Ronald Hacken, Willy Claes - Bilzen

meer dan 1 dag op 4 komen vervuilende stofdeeltjes daar terecht. Met alle gevolgen van dien voor de gezondheid. Maar ja, meerdere instanties zwakken dit probleem alweer eens af en proberen te sussen dat “het zo erg niet is”. Dan voorziet het Ontwerp Structuurplan nog een grote glastuinbouwzone in Eik en Heesveld, één van de laagste punten van Bilzen waar (vuile) stofdeeltjes sowieso langer blijven hangen. Gegevens omtrent de cumulatieve gevolgen van vervuilende industrie en glastuinbouw zijn er nog niet. Op korte en lange termijn zal dit ontegensprekelijk erg negatief zijn voor de leefbaarheid van deze regio. Hopelijk overheerst het menselijk verstand om hier samen iets aan te doen. De emmer loopt stilletjes over