Antwerps Havenbedrijf verwerft fabrieksterreinen GM Belgium

Print
Antwerps Havenbedrijf verwerft fabrieksterreinen GM Belgium

Antwerps Havenbedrijf verwerft fabrieksterreinen GM Belgium

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen verwerft de fabrieksterreinen van General Motors Belgium en General Motors (GM) betaalt 3,6 miljoen euro overheidsteun terug. Dat is het resultaat van overleg tussen de Vlaamse regering, het Havenbedrijf en GM.

Na de sluiting van de Opel-fabriek in Antwerpen in 2010 bood GM de 90 hectare terreinen te koop aan.

Het Havenbedrijf had een voorkooprecht. GM vroeg 90 miljoen euro, maar het Havenbedrijf vond dat bedrag te hoog. Op vraag van de rechtbank legde een expertencommissie de waarde vast op 43,6 miljoen euro. Intussen was er ook een geschil tussen de Vlaamse overheid en GM over de overheidssteun die de autobouwer in de jaren voor de sluiting kreeg. De Vlaamse regering eiste bijna 20 miljoen euro opleidingssteun terug, maar GM weigerde op die vordering in te gaan. Volgens Vlaams minister-president Kris Peeters is er nu "na constructief overleg" een akkoord in beide dossiers. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen verwerft de gronden "met een betaling zoals voorzien in het rapport van de experten, verminderd met de geraamde kostprijs van de bodemsanering". Daarnaast stort het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen vijf miljoen euro in het Hermesfonds, het fonds voor flankerend economisch beleid. Die middelen "zullen terugvloeien naar investeringen in economische ontwikkelingen in het Antwerpse havengebied". GM zal 3,6 miljoen euro terugbetalen van de gekregen overheidssteun. Minister-president Peeters is tevreden dat er een overeenkomst werd bereikt, en dat deze waardevolle site nu opnieuw kan worden opengesteld voor economische exploitatie. "Op die manier kunnen alle partijen opnieuw naar de toekomst kijken, en ontstaat ruimte voor nieuwe investeringen en tewerkstelling in de Antwerpse haven", luidt het.