Op z'n Alkens

Print
Alken -

"Beda.nkt" en "astenblif" zèn twie van den schoinste wuu-jd, dei ze huebbe oawtgevonne.

"Dank u wel" en " a. u. b." zijn twee van de schoonste woorden, die ze hebben uitgevonden.

Dje zeit ni allein ne ma.n as dje keinger koeint mao.ke , ma.

.. dje moeit ze o.ch graut brenge.

Je bent niet alleen een man als je kinderen kunt verwekken maar...je moet ze ook groot brengen.

't Joste denken en da.n kallen, vor da dje in affronte goit valle.

Het eerst denken en dan praten, voor dat je in affronten gaat vallen.

Vru.ger leirde ze o.s kalle. Noawe da ve da goed koene,l leire ze o.s zwège.

Vroeger leerde men ons praten. Nu dat we goed kunnen, leert men ons zwijgen.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio