Muziekverenigingen vragen bevolking naar hun mening

Print
Muziekverenigingen vragen bevolking naar hun mening

Muziekverenigingen vragen bevolking naar hun mening

Dilsen-Stokkem -

Nooit eerder heeft de carnavalstoet zo lang nagezinderd als dit jaar. Men heeft ook nooit de bevolking haar mening gevraagd. Dit jaar was het anders. De laatste groep van de stoet heeft met haar thema ‘De hoofdschotel’ de spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok (de muziekverenigingen) gegooid.

Tijdens de carnavalstoet hebben ze niet alleen hun groep en fratsen voorgesteld, maar een veelzeggende enquête gelanceerd. De enquêteurs peilden naar wat de bevolking denkt en verwacht van de muziekverenigingen. De antwoorden wijzen in een bepaalde richting, de toekomst, indien men de harmonieën in stand wil houden.

Het pijnpunt van de muziekverenigingen is het tekort aan leden. De terugloop roept het idee op om de twee harmonieën te verenigen. Sint-Cecilia (Boch) en Sint-Elisabeth (Slaaj) hebben altijd concurrerend naast elkaar geleefd. Kan of wordt het anders? Aan de hand van de enquête kan men zich een vaag idee vormen wat de juiste toekomstvisie inhoudt.

Op de eerste vraag ’Moot de Slaaj en de Boch bêijein (bijeen) gaon?’ zegt 76% ja. Deze hoge score kan deels verklaard worden dat ‘fusioneren’ de perceptie meeheeft. 16% antwoordt ‘neen’ en gelooft dat het beter is wanneer de twee maatschappijen zelfstandig blijven bestaan. Er zal evenwel nog veel water door de Maas vloeien voordat de Boch- en de Slaajmuzikanten broederlijk (en zusterlijk) samen achter de lessenaar zullen plaatsnemen. Of wijst de foto reeds op een toenadering?

Het antwoord op de vraag ’Welke dirigent?’ doet de vlam in de pan slaan. De meerderheid, nl. 30%, geeft de voorkeur aan de dirigent van de Slaaj. De muzikale leider van de Boch dient zich te verzoenen met 12%. Erg bizar is de vaststelling dat 14% kiest voor een Ollenger (Nederlander) en nog meer verrassend is het antwoord: ‘Iemand die met de jeugd kan werken’. 38% is hiervan overtuigd.

Is de bevolking de uniformkleur beu? Moet het Bochblauw en het Slaajgroen uit het straatbeeld verdwijnen? De lage score voor elk zou daarop kunnen wijzen. Men kan ook aannemen dat de bevolking weinig interesse toont voor de kleur der uniformen. Zowel het blauw van de Boch als het groen van de Slaai worden met 16% aanvaard. Maar 44% ziet liever een andere kleur. 4% gesuggereerd een rood-geel-groen uniform. Maar zijn dit niet de carnavalkleuren? Een andere vaststelling: 20% (één vijfde) heeft geen mening.

De laatste vraag ’Moote de muzieëkvereenigingen truk (terug) aan de persessie met doen?’ roept traditie en religieuze ingesteldheid op. De bevolking ziet de harmonieën als het bindweefsel tussen de sociaal, religieuze en culturele samenleving. Tot voor enkele jaren was de sacramentsprocessie van Stokkem een unieke belevenis aangezien op vele plaatsen de gebedstocht opgedoekt is. Aan de jaarlijkse pelgrimage namen alle plaatselijke verenigingen deel, jong en oud. 70% oordeelt dat het de plicht van de harmonieën is om hieraan deel te nemen. 18% antwoordt neen en 12% heeft geen mening. Aan de hand van deze enquêtecijfers trekt veel mist op die over de toekomst van de harmonieën hangt.

De items samengaan, keuze van dirigent, en de kleur van het uniform zijn gewichtig genoeg om er een congres aan te wijden.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio