Luchtvervuiling Genk-Zuid

Is het kwaad al geschied? Op deze vraag kunnen het best de kanker-of oncologieafdelingen van de ziekenhuizen antwoorden.

J.L.

Na de vaststellingen van de Vlaamse Milieumaatschappij dienen de verantwoordelijke instanties onmiddelijk over te gaan tot een doorgedreven onderzoek bij de bevolking van Genk, Munsterbilzen en Zutendaal.

Dat werkzekerheid offers vraagt aan de bevolking staat nu eenmaal vast, maar dit wil ook zeggen dat de verbranding van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsopwekking te Genk-Zuid gerust kan gebeuren met het natuurzuiver aardgas. Ooit was men bij Electrabel te Genk toch trots op deze milieuvriendelijke brandstof.

Zoals destijds DDT en asbest helemaal ongevaarlijk waren volgens de experten, weten we ondertussen dat het kwaad geschied is!