Op z'n Loons (14/14)

Print
Borgloon -

1. Lönse "STOEF"
Uit de gouden korenaren schiep God de Lonenaren
Uit de restant, de overigen van het land.

2. - Wa naaws in Loan ?
- Weijt dzjet noch ni ? Deej van de konterbuuse het ze kuutsje taawgepitst.
- Wat nieuws in Loon ?


- Weet je het nog niet ? Die van de belastingen is overleden.

3. Tis teij , wor ! Ze is vör dör 'n noijl te trekke.
Het is te.., nietwaar! Ze is graatmager.

4. De schrik van ilke kjaal : bloont en slöm
De schrik van elke vent : blond en intelligent.

5. Men vrow zek da ich noijt no hör lôster --- of zoeë iejts.
Mijn vrouw zegt dat ik nooit naar haar luister... of zoiets.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio