Flamingantisme

Wat de Vlaamse regering probeert te doen is het uitvoeren van een politiek van etnische purificatie. De precedenten (Leuven, "Walen buiten", 1968) zijn bekend. En dan nu: "Geen Nederlands, geen sociale woning." Men zegt het niet in die woorden, maar daar komt het op neer. Idem voor bouwgrond in Zemst (of de marktkramen in Merchtem). En dan is er nog het charter van de 18 gemeenten in de Rand om het 'Vlaamse karakter' te bewaren. Ironisch dat, als België vernietigd zou worden (waar die lui op aansturen), al die gemeenten in Frankrijk komen te liggen. Er zijn twee mogelijkheden: een tolerant, meertalig België of een zielige Vlaamse rompstaat. Zijn de splitsers daarvan al op de hoogte?

Sébastien Delbar - Ronse