Geluidsoverlast

In onze maatschappij waar alles zo streng gereglementeerd is, moet iedereen

Kris Houben - Hasselt

zich aan de regels houden of men wordt gestraft. Bij de toekenning van een

milieuvergunning is de overheid streng. De reglementering moet opgevolgd

worden of de uitbaters krijgen geen vergunning of hun vergunning wordt

ingehouden met de hieraan verbonden gevolgen. Wat mij opvalt is dat hierbij

ten onrechte een uitzondering wordt gemaakt op sommige parochiezalen. In

deze parochiezalen worden steeds meer fuiven georganiseerd. Terwijl

discotheken en cafés aan strenge geluidsnormen moeten voldoen, lappen

sommige parochiezalen deze regels aan hun voeten. De infrastructuur van de

meeste parochiezalen is niet aangepast aan de hedendaagse normen om er een

fuif te laten doorgaan. Deze zalen liggen in het overgrote gedeelte van de

gevallen nog eens in het midden van een woonwijk. De gevolgen hiervan laten

zich raden. Te luide muziek, ladderzatte fuifgangers die zingen en

schreeuwen, … De omwoners van de parochiezaal doen met gevolg een halve

nacht geen oog dicht. Het ergste is dan nog het vandalisme waarmee de

omwonende worden opgezadeld.

Met al deze problemen worden de omwonende van parochiezaal Elckerlyc in

Sint-Lambrechts-Herk geconfronteerd. Al ontelbare keren is de politie moeten

tussenkomen om de muziek zachter te laten zetten, een pv opstellen als

gevolg van vandalisme, … De nodige aanpassingswerken aan de parochiezaal

werden nochtans een zeven tal jaar geleden beloofd bij het afleveren van de

milieuvergunning voor het uitbaten van de parochiezaal. Van deze

aanpassingswerken is niet van in huis gekomen. Terwijl vele parochiezalen

inspanningen doen om aan de reglementeringen te voldoen, al kost hun dit

geld, laten de verantwoordelijke van Elckerlyc alles op hun beloop. Als

iemand de verantwoordelijke van de Elckerlyc hierover aanspreekt heet deze

er geen oren naar. Je spreekt beter tegen een muur, een muur luistert en

blijft ten minste staan als je er tegen praat. De beheerraad van de

parochiezaal streeft enkel naar winstbejag al de rest interesseert hen

niet. Mocht dit een discotheek of een café zijn dan was deze al lang

gesloten geweest wegen de opeenstapeling van overtredingen en klachten.

Waarom wordt er hier met twee maten en twee gewichten gemeten? Ik dacht dat

iedereen gelijk is voor de wet?

Moet er dan eerst iemand naar de rechtbank stappen om deze personen op

andere gedachten te brengen?