Het Generatiepact

Hoe moeten wij als 65-plussers ons voelen en hoe voelt de jeugd zich tegenover ons? We betalen 21 procent BTW, invaliditeitsverzekering, solidariteitsafhouding en andere lasten. Ik heb zelf meer dan 40 jaar gewerkt en pensioen en lasten betaald en blijkt nu dat 3 mensen werken voor 2 pensioenen.

Jozef Willemen - Opglabbeek

Waar is mijn geld en dat van velen die hun pensioen niet halen? Mocht ik het geld niet nodig hebben, zou ik verlegen zijn om het 'op te trekken'. Doe zoals wij: geef minder uit