McKinsey

'Recht op vrije meningsuiting broodrooft' (HBvL 09/12/05). De topman van het adviesbureau Mc.Kinsey werd tot ontslag gedwongen omdat hij het “Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen in Europa” mee had ondertekend. Een groep zakenmensen, bankiers en journalisten, die op basis van economische cijfergegevens de discussie wilde voeren, worden plots staatsgevaarlijke lui, en dat moet blijkbaar aangepakt worden. Door het publiceren, sturen en onderdrukken van meningen, wordt de vrije meningsuiting dagelijks beknot, en krijgt de argeloze lezer een totaal verkeerd beeld van wat in de samenleving werkelijk leeft. Dit gegeven en vele andere oorzaken doet de gemeenschap sneller opschuiven richting onafhankelijk Vlaanderen, dan monarchistische voorstanders lief is.

André Vanharen - Lanklaar

De Belgicisten kiezen voor de tactiek van de verschroeide aarde, liever dan in dialoog en godsvrede elkaar de hand te reiken en afscheid te nemen.

Nota: De doorsnee Vlaming is geen revolutionair, geen nationalist en geen racist. Blijf je hem echter schoppen, dan zal ook hij vroeg of laat terug bijten. Geen twijfel mogelijk.