Markt in Merchtem

Onlangs nam de burgemeester van merchtem het besluit Franstalige opschriften op de woensdagse markt van merchtem te verbieden om het Vlaams karakter van zijn dorp te behouden. Dat is een wijze beslissing. want het moet toch voor iedereen stilaan duidelijk zijn dat het Nederlands een bedreigde taal is. De grote landen beschermen hun taal. In Frankrijk mag alleen het Frans als omgangstaal gebruikt worden. Die wet is eveneens van toepassing voor de markten. In 1976 stond op een overtreding van die wet een boete van 160 Franse frank.

Thomas Triphon - Antwerpen

Het is dan ook onbegrijpelijk dat de gouverneur van Vlaams-Brabant De Witte het verbod op anderstalige opschriften op de markt van merchtem vernietigd heeft. Van onze Vlaamse politici verwachten wij dat zij het Nederlands promoten en beschermen. Wat hebben wij aan een gouverneur van Vlaams-Brabant De Witte? Die man steunt de pretentie van de Franstalligen om zich nergens en nooit aan te passen. Hij helpt verder mee het Nederlands in de verdrukking te brengen. Waarom mag zo iemand gouverneur zijn van Vlaams-Brabant? In al die jaren is er niet één wet ter bescherming van het Nederlands gestemd. Wat voor ziin heeft zo een parlement?