Recht van antwoord

De discussie over de strijd tegen rokende buschauffeurs van De Lijn in recht van Antwoord op 6/12/05 liet nog maar eens de schijnheiligheid van de bekende politici zien.

Thomas Triphon - Antwerpen

De Raad der Wijzen bestaande uit J.M Dedecker, zuster Monica en meester Filip Van Hende. Het betrof een man die de buschauffeurs van De Lijn controleerde op hun rookgedrag. De raad der wijzen is van oordeel dat dit niet kan.

Dedecker zegt dat de wet moet gevolgd worden maar dat men een beetje verdraagzaam moet zijn. Volgens hem is dat de man stalken.

Wat is dat voor een mosseltaal? Zuster Monica volgde slaafs de zienswijze van Jean-Marie Dedecker. Ze stelde zelfs dat agressie, agressie oproept.

De man was helemaal niet agressief maar stelde overtredingen vast en noteerde deze.