thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Laatste bankkantoor Houthalen-Oost verdwijnt. 8.000 inwoners blijven verweesd achter.

Enkele weken geleden voerden leden van S&D actie aan het filiaal van BNP Paribas Fortis in Houthalen-Oost. “Bij de actie organiseerden we bovendien een petitie waarbij de bewoners van Houthalen-Oost konden aangeven dat ze het een jammerlijke zaak vinden dat dit enige bankkantoor in Houthalen-Oost zal verdwijnen”, aldus Stijn Van Dingenen en Jules D’Oultremont van S&D.

stijn van dingenen

“In totaal tekenden zo’n 1.000 inwoners de petitie. Met die bundel zijn we als S&D dan naar de regiodirecteur van BNP Paribas Fortis gestapt. We hadden hierbij een aantal vragen. Is er geen mogelijkheid dat de bank toch, weliswaar in afgeslankte vorm, in Houthalen-Oost blijft? Kunnen de automaten voor geldafhalingen of kleine verrichtingen behouden blijven? Is er een mogelijkheid om een mobiel bankkantoor in te schakelen? Allemaal vragen waar we helaas een negatief antwoord op kregen. Het is duidelijk: de bankinstelling benadert haar werking louter economisch en in Houthalen-Oost is de klantenportefeuille, vooral financieel inhoudelijk, te beperkt.” Enkel nog banken in rijkere gebieden?"Omdat we weinig goed nieuws konden rapen bij de bankinstelling zelf, werd het thema ook besproken met het gemeentebestuur. Dat leverde intussen al gesprekken met vier bankinstellingen op. Zij kregen de vraag of ze het zouden overwegen om in Houthalen-Oost een kantoor te openen,” aldus Stijn Van Dingenen.

“Helaas kwamen ook vanuit deze vier banken geen positieve resultaten. Telkens wordt hierbij verwezen naar het te weinig rendabel zijn van een kantoor in Houthalen-Oost en dat ondanks een bevolkingsaantal van zo'n 8.100 inwoners in deze wijk. Ter vergelijking: Houthalen-Centrum telt 10.200 inwoners en herbergt vier banken, Helchteren heeft 6.700 inwoners en herbergt ook enkele bankinstellingen. Als we die redenering gaan doortrekken, dan zal dat betekenen dat in woongebieden die een minder rijke bevolking herbergen (zoals Houthalen-Oost waar er toch heel wat sociale woningen zijn) er in de toekomst geen bankinstellingen meer gaan zijn. Een beangstigende evolutie…” Gemeentelijke initiatief?Wat is dan het alternatief? “We bekijken momenteel of er vanuit een overheid, bijvoorbeeld ons gemeentebestuur, geen initiatieven genomen kunnen worden. Het plaatsen en beheren van een bankautomaat bijvoorbeeld, een automaat die beperkte financiële verrichtingen mogelijk maakt. Eerste indicaties tonen aan dat dit een maandelijkse kost van zo’n 1.500 euro met zich mee zou brengen. De vraag is of dit een taak is van een overheid enerzijds, maar de vraag is ook of een overheid er zo maar mee akkoord moet gaan dat een hele wijk van 8.100 inwoners zonder bankinstelling kan komen te zitten. Als S&D zullen we alvast verderwerken en nog andere pistes onderzoeken die mogelijk toch een positief antwoord kunnen opleveren in de nabije toekomst. Suggesties zijn alvast altijd welkom!”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer