Kindvriendelijke ziekenhuizen

In het artikel HBVL 7/12/05 p.2 "Limburgse ziekenhuizen zijn niet kindvriendelijk genoeg" kan men lezen dat het Virga Jesseziekenhuis op het gebied van kindgerichtheid niet goed zou scoren. Dit is foutieve informatie. Iedereen die het onderzoek van Test-Aankoop leest kan vaststellen dat ons ziekenhuis in het onderzoek GOED tot ZEER GOED scoort. We behoren tot de categorie met de hoogste tevredenheidscore (Test-aankoop nr. 65 2005)

Luc Colla, communicatiemanager Virga Jesseziekenhuis - Hasselt

Ons ziekenhuis levert op dit vlak een groot aantal inspanningen, waaronder zelfs de realisatie van nationale pilootprojecten. Als één van de weinige Limburgse ziekenhuizen kunnen ouders in het Virga Jesseziekenhuis in principe bij hun kind blijven tijdens de inleiding van de narcose. Ook op dit punt doen uitspraken in het artikel anders vermoeden. De aanwezigheid van een dienst intensieve neonatologie is overigens geen criterium van Test-aankoop om een "knuffel" te krijgen.

Wie de website van Test-aankoop bekijkt kan vaststellen dat de Limburgse ziekenhuizen over het algemeen goed tot zeer goed scoren in het onderzoek.