Competiviteitspact

Competitiviteitspact

Georges Houtmeyers - Genk

Je moet toch lef hebben. Er wordt nog op verschillende plaatsen actie gevoerd tegen het Generatiepact en toch komen de werkgevers en de regering al op de proppen met een nieuw pact, “het Competitiviteitspact”. Men wil niet alleen de mensen langer laten werken en zo de jeugdwerkloosheid in stand houden. Men wil ook dat de mensen minder gaan verdienen. Dit nieuw pact is een bijzonder ernstige aanval op onze lonen die opnieuw zullen onderworpen worden aan een loonblokkering. Tegelijk wil men ook komaf maken van het index-mechanisme .Voor de werkende mensen weeral een ongelooflijke spiraal naar beneden terwijl tal van bedrijven hun aandeelhouders rustig in de watten blijven leggen dankzij hun reusachtige winsten van de laatste jaren. Langer moeten werken én minder gaan verdienen : is dit ons nieuwjaarscadeau voor 2006 ? Aub dames en heren van de vakbondstop. Wij willen noch het Generatiepact, noch het Competitiviteitspact. Wij staan te trappelen om actie te voeren in gans het land en willen meer dan alleen maar bezoekjes afleggen aan politici. Wanneer geven jullie opnieuw het startschot? Of wat zijn jullie van plan?