De Quickie van Vincent

Enige tijd geleden -aan het begin van het nieuwe schooljaar- was er die

Jan Olaerts - Genk

kunstenaar uit Antwerpen die -om de aandacht te trekken- etalagepoppen van

schoolgaande kinderen met allemaal een kogel in het hoofd of opgehangen

ontworpen had. Onlangs waren er de gebombardeerde smurfen . Maar de

jaarlijkse prijs van de wansmaak gaat ongetwijfeld naar Vincent Van

Quickenborne. Het gedrocht dat die 'imbécile' ontworpen heeft tart alle

verbeelding. Als ge hem zo ziet lopen zou niemand geloven dat daar zoveel

rotzakkerij in huist. Een onderarm op de dool ... Ge moet er maar opkomen !!

No fistfucking ! Niet alleen uit het parlement, maar uit de maatschappij

moeten ze zo iemand gooien.