Geknoei bij LRM?

Het is jammer te moeten vaststellen dat in een orgaan dat door de Vlaamse regering in het leven is geroepen om te zorgen voor Economische en Toeristische hefbomen, nu zwaar in de problemen komt door weeral geknoei met gemeenschapsgelden.

Ludo Lespoix - Koersel Beringen

Wie er ook maar een schijn van schuld aan heeft mag/moet morgen de werklozen, ouderen en jonge gezinnen die wachten op zowel werk, een woning of een RVT bed. Recht in de ogen durven kijken zonder blozen, wetende dat men met het geld van de Mijnwerkers (reconversiemiddelen) heeft gedaan wat zeker niet mocht verwacht worden.

Dan nog liever met de resterende middelen de oostelijke mijnwerkers hun recht op pensioen geven, waarover weldra , door de raad van State een uitspraak mag verwacht worden.

Als gewezen Mijnwerker stoot deze gang van zaken mij zwaar tegen de borst, omdat dit wellicht het topje van de ijsberg zal zijn wat het daglicht mag/zal zien.Hiervoor hebben de Mijnwerkers in het verleden niet de keuze gemaakt, die ze moesten maken van de vakbonden.

De verschillende afgevaardigden van de “paarse” partijen zouden beter de eer aan zichzelf houden en ontslag nemen uit de verschillende “werkgroepen” of raden van bestuur van zowel LRM als het LISOM (Limburgse Ontwikkelingsmaatschappij)