Belgische eenheid

Een lezer schrijft: "Ik ben zelf geen extreem flamingant, maar iemand die door levenservaring en vaststelling van de achteruitgang van de politieke eenheid van België, wil dat deze eenheid ontbonden wordt". Deze redenering is wel vrij onbegrijpelijk. De lezer stelt enerzijds vast dat iets gebeurt en wil daarom ook dàt het gebeurt.

Bruno Yammine - Leuven

Niet echt compatibel met de logica, maar kom. Uiteraard wordt ook het "Warandemanifest" er even bijgesleurd. Ach, waarom ook niet? Dit "Manifest" van een clubje flaminganten op pensioen maakt uiteraard geen indruk in de zakenwereld, en vertelt zelfs niets dat we al niet ettelijke malen gehoord hebben. Maar gaan we nu echt zo wreed zijn om de laatste separatisten dat pleziertje te ontzeggen? Ze moeten het al zo hard ontgelden