Dialect: De paashaas en de kip

Print
Maasmechelen -

* Den haas :
" Och jônges waat höb iech het drök , dao môt nog van alles gebuere ,
iech môt vandaag nog zeëker twieëhonderd eikes kleure " .
De hin :
" Jao ... jao ... waat is nôw drök , Iech môt nog drökke , want veur dats
diech de eikes kèns verve , môt iech de eikes nog lèkge " .

* De paoshaas van het groeëte bôs , däe laog te deinke op het môs .
Hè dach , iech vèng het neet fien , ôm 'n häeske mèt 'n ei te zien .
Want springe , lök miech neet , dat ei brunk miech veul verdreet .
" Wètste waat iech zouw wille zien , geinne paoshaas ,
meh einne PAOSKNIEN " .

* Örges in einne winkel , achter 'n vetrien , sjarrelt tösje eikes è klei
kuukske rônd . 't pik tege de vènster , 't blief effe staon , 't kiek nao
boete woeë kinjer staon . Meh es het è läeg eike zuut , is het verpa-pas
en vreug zich aaf ...... ? " Dat is straf , höb iech dao in gepas ? "

P@ulke : 08.04.2014.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio