Doventelefoon

Hierbij wil ik toch even reageren op het artikel over de afschaffing van een aantal tegemoetkomingen van het Vlaams Fonds. Minister Vervotte stelt in dat artikel dat het hierbij niet gaat om een afschaffing maar wel om een regularisatie of een aanpassing aan de realiteit. Nu wat betreft het afschaffen van de doventelefoon slaat ze hier toch de bal volkomen mis ofwel wordt ze door de administratie van het Vlaams Fonds verkeerd voorgelicht. Ik wil toch enkele zaken rechtzetten zodat de minister zich toch een beter beeld van de situatie kan vormen. De Doventelefoon zoals in het artikel vermeld, wordt inderdaad niet meer gebruikt. Kan ook niet gebruikt worden omdat het toestel al een aantal jaren uit de handel genomen is en nooit vervangen door een beter of ander toestel. En daar wringt het schoentje. Al jaren trachten doven om de tegemoetkoming voorzien voor de doventelefoon te kunnen gebruiken voor een toestel dat ook aan hun noden tegemoetkomt. Het Vlaams Fonds heeft hier geen oren naar omdat het bestaande apparaten zijn die door iedereen bruikbaar zijn. Wat doven willen is een vervangmiddel voor de telefoon (die ze om voor de hand liggende reden niet kunnen gebruiken). Zij willen op dezelfde manier vlot kunnen communiceren met andere mensen, diensten enz… Het enige wat het Vlaams Fonds nog toelaat is een fax, maar die is enkel bruikbaar in thuissituaties en is niet echt een goed communicatiemiddel. Met een degelijke PDA kan men sms’en, e-mailen en faxen en dit alles perfect draagbaar en overal bruikbaar. Men kan zelfs via internet contact nemen met Teletolk (een speciale dienst voor doven) en op die manier iedereen telefonisch contacteren. Beantwoord dit dan niet aan het gelijke kansen beleid? Is dit geen hedendaagse toepassing van de verouderde en verdwenen doventelefoon?

Johan Baerts, vzw WelCom - Hasselt

Met het bedrag dat voorzien was voor een doventelefoon zijnde € 719,96 kan men zich zonder problemen zulk toestel aanschaffen.

Indien het, zoals de minister beweert, niet om een besparing gaat, laten we dan dit bedrag besteden aan dergelijk hulpmiddel en zo de ongelijkheid en het sociale isolement een beetje wegwerken.

Van het bedrag dat men voor doven voorzag in het domein communicatie ( € 1096,79 tot 1/11/2005) blijft er enkel € 100 over als tegemoetkoming voor een fax. Zijn de communicatieproblemen dan verdwenen of gaat het hier toch om een besparingsmaatregel? Oh ja, misschien stelt mevrouw de minister zich dezelfde vraag als de heren en dames van het Vlaams Fonds namelijk: kunnen doven dit wel bedienen? Wel laat dit een duidelijk antwoord zijn: ze zijn misschien wel doof maar niet STOM!