Franstalige bedilzucht!

Minister Marino Keulen heeft beslist dat de mensen die een sociale woning willen huren de Nederlandse taal moeten spreken. Franstaligen uit Brussel en Wallonië nemen dit niet en dreigen ermee naar de Raad van State te stappen. Waar bemoeien de Franstaligen zich mee? Dat is een Vlaamse aangelegenheid . Hun blijvende steun aan de Franstaligen die zich in Vlaanderen nooit willen aanpassen, werkt op de zenuwen. De beslissing van minister Marine Keulen is gerechtvaardigd en meer dan nodig om het Nederlands te beschermen. Of kent u een Nederlandstalige, die het Frans niet machtig is, en een sociale woning huurt in Franstalig België?

Thomas Triphon - Antwerpen

De bemoeizucht van de Franstaligen in Vlaamse aangelegenheden geeft de mensen die streven naar een onafhankelijk Vlaanderen nog maar eens de wind in de zeilen. Beseft Di Rupo dit wel?