Een lange arm

Staatssecretaris voor administratieve vereenvoudiging V. Van Quickenborne is de opdrachtgever voor een opvallende TV spot. In de reclamespot is een arm te zien die doelloos door de stad kruipt omdat hij geen werk heeft. De VLD excellentie wil hierbij volgende boodschap meegeven:” de tijd dat je een lange arm nodig had om, bijvoorbeeld een sociale woning te kunnen krijgen of andere dingen van de overheid gedaan te krijgen, voorbij is.” Helaas! Enkele weken geleden werd Jaak Gabriëls (VLD) met een blaam door de deonthologische commissie van het Vlaams Parlement tot de orde geroepen omdat hij tweemaal tussenbeide is gekomen om voor een gezin uit zijn stad Bree voorrang te bekomen bij de toewijzing van een sociale woning. Parlementsleden moeten en mogen niet tussenkomen opdat een dossier voorrang zou krijgen. Nadien hekelde J. Gabriëls ook de houding van dat,volgens hem “Lilliputterparlement”.

Erwin Duhain - Bree

Luister naar mijn woorden maar kijk niet naar mijn daden is hier nogmaals van toepassing.