Aardbeving in Pakistan

Er is veel te doen omtrent de Pakistaanse slachtoffers van een grote aardbeving. Minister Bourgeois roept de Vlamingen op hun warm hart voor deze vergeten bevolking te tonen. Mogen we er even aan herinneren dat Pakistan zich vandaag als "arm ontredderd land" opwerpt maar wel miljarden te over heeft om een kernwapenarsenaal uit te bouwen? En mogen we er tevens aan herinneren dat het gros van de Pakistani moslims zijn en dat het in het geval van natuurrampen en aanverwant onheil altijd weer stil is ter hoogte van de petroleum-Golfstaten. Kennelijk reikt de solidariteit onder moslims - ten minste als het niet om de jihad gaat - niet echt ver.

Marie-Christine Stevens - Boortmeerbeek

Ik voel me in Vlaanderen dan ook niet aangesproken om geld te storten op allerhande NGO-rekeningen terwijl de petroleumdollars - die in hoofdzaak uit het westen afkomstig zijn - worden aangewend voor allerhande luxe-speelgoed van de Sjeiks. In plaats van de gewone Vlaming te responsabiliseren en een schuldgevoel aan te praten zouden de Bourgeois en NGO's van deze wereld misschien eens hun morele pijlen kunnen richten op de hipper-rijke islamitische staten en hun leiders.