Vlaamse onzin

Men moet dus Nederlands kennen om aan een sociale woning te komen. Waren sociale woningen dan niet bestemd voor hulp voor àlle mensen die het moeilijk hebben? Artikel 23 van de Grondwet garandeert het recht voor eenieder op een behoorlijke huisvesting. Er staat niet bij dat er aan voorwaarden moet voldaan worden. Dat het de Vlaamse regering nu zint of niet, in België is het gebruik der gesproken talen vrij, behoudens voor zaken van bestuur en gerecht. Deze volkomen ongrondwettelijke maatregel dient dus geschrapt te worden.

Joris Piette - Hasselt