De partij van de hardwerkende Vlamilng

De VLD noemt zichzelf thans de 'partij van de hardwerkende Vlaming'. Merkwaardig is echter dat in de commentaren van zowel De Standaard als De Tijd slechts de nadruk gelegd wordt op het 'hardwerkende' aspect, alsof de Vlaming niet beter vraagt dan hard te werken voor de rest van het land. Uiteraard moet respect opgebracht worden voor de economische bijdrage van de hardwerkende Vlaming. Uiteraard moeten de onnoemelijk hoge financiele transferts vanuit Vlaanderen, à rato van 10 miljard Euro per jaar, tot een redelijk niveau gereduceerd worden. Dit is algemeen aanvaard, al is het nog lang niet gerealiseerd.

G. Steenhoudt

Maar de Vlaming heeft nog andere zorgen: de VLD - en de geciteerde kranten - moeten beseffen dat die 'Vlaming' nog andere, even dringende wensen heeft als tegenprestatie voor al zijn harde werk. Wensen als daar zijn: respect voor de Vlaamse taal, cultuur, grondgebied. Nu eindelijk een behoorlijke oplossing van de BHV-problematiek. Het stoppen van de eindeloze sabotage van de taalwetging - in Vlaams Brabant en Brussel - door Franstaligen, het FDF voorop. Dat een partijvoorzitter van een partij die afglijdt naar algemene corruptie nog steeds de lakens kan uitdelen in Belgie, met de openlijke medewerking van sommige 'Vlaamse' partijen, dat moet gedaan zijn. Ook moet er een dringend einde komen aan het Franstalige - kwasi racistische - meerderwaardigheidscomplex, en aan hun aanspraak op eeuwigdurende voorrechten ten nadele van de Vlamingen. Aan deze ergerlijke toestanden een einde pogen te stellen, ook dat is een belangrijke en blijvende opdracht voor een partij die zich Vlaams noemt.

Maar bovenal: dat bij elke mogelijke gelegenheid en aanleiding de Vlamingen door politici en commentatoren van alle slag collectief als 'racistisch' worden beschreven, dat is misschien de allergrootste kwaal van vandaag. Deze vorm van moedwillig en voortdurend stigmatiseren van gans Vlaanderen dient enkel en alleen een machiavellistische propaganda van uit Franstalig Belgie, met het doel Vlaanderen politiek volledig klem te zetten en economisch uit te melken. Het is de ontkenning van de democratie, een flagrante onrechtvaardigheid, een politieke kanker die elke zindelijke Vlaamse partij nù moet counteren. Gelijk welke Vlaamse partij die steun wil krijgen van Vlaanderen, zal een gezonde en zindelijke aanpak moeten hebben, en een groot deel van haar tijd en energie moeten besteden aan het bestrijden van deze kankerende onrechtvaardigheid.

Kàn dit niet, is het niet mogelijk het vanzelfsprekende respect voor Vlaanderen te herstellen, dan is er gegarandeerd voor die partij - en voor Belgie - geen toekomst meer.