Honden gedumpt onder kerstvakantie

De hond is 's mens beste vriend en het meest sociale dier. Zie de twee artikels in HBVL d.d. 6/12/2005 waarin

Fernand Geraerts - Hasselt

gewag werd gemaakt van honden die het leven redden van hun baas of huisgenoten op risico van hun eigen leven.

Mensen die deze dieren dumpen of ook andere dieren verwaarlozen zijn niet waard mens te worden genoemd.

Wanneer de eigenaars van die honden zouden gevonden worden via bv. een chip (die verplicht zou moeten zijn),

stel ik voor dat deze mensen zwaar worden beboet. Met al deze boetes tesamen zou een strafinrichting kunnen

worden bekostigd alwaar deze mensen voor een bepaalde tijd worden gedumpt met een minimum aan comfort en

een minumum aan eten en drinken. Aangezien deze mensen sommige zaken, zoals huisdieren, beschouwen als

wegwerpartikels in hun wegwerpwereld mogen wij hen ook beschouwen als wegwerpmensen en derhalve verdienen

zij geen respect voor hun doen en laten tegenover huisdieren of zelfs tegenover hun medemens.