Erfgoeddag in het teken van 'Grenzeloos'

Print
Erfgoeddag in het teken van 'Grenzeloos'

Erfgoeddag in het teken van 'Grenzeloos'

Lommel -

Op zondag 27 april is het in Vlaanderen voor de veertiende keer op rij Erfgoeddag. Dit jaar is het thema 'Grenzeloos'. Zoals steeds gaf het centrale coördinatieteam weer talrijke tips om dit thema in te vullen.

'Grenzen' – en bij uitbreiding 'grenzeloos' - is een zeer rekbaar begrip dat op zeer verscheidene manieren kan ingevuld worden.

Dat kan gaan over grenzen trekken in je denken, handelen of doen: waar trek je bijvoorbeeld de grens in een erfgoedorganisatie? Wat toon je of vertel je aan het publiek, en wat niet? Welke grenzen overschrijdt je door vernieuwende ideeën in de wereld van de erfgoedzorg toe te passen? Of hou je het liever bij datgene waarmee je “grenzeloos” vertrouwd bent? En tot waar krijgt het publiek inzage in wat er bij jou voor en achter de schermen gebeurt? Welke vragen, kansen en problemen duiken op wanneer je met je collectie(s), je werk… letterlijk de grens oversteekt?
Daarnaast is het in 2014 exact vijftig jaar geleden dat de Marokkaanse en Turkse migratie op gang kwam en is het veertig jaar geleden dat de Islam als officiële eredienst werd erkend in België.
Ook toerisme, circus- en kermiserfgoed, cartografie, kolonisatie, smokkel en douane, van postduif tot het internet… komen met dit thema in de spotlight te staan.
Kortom: een Erfgoeddag zonder grenzen dus!

Maar – eigenzinnig als we zijn – gaf Erfgoed Lommel een heel eigen invulling aan het thema 'Grenzeloos'. In 2014 is het namelijk ook precies 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Overal te lande wordt dit herdacht. Ook in Lommel werd een uitgebreide reeks activiteiten uitgewerkt. En laat 27 april 2014 – Erfgoeddag dus – nu net het moment zijn waarop het startschot gegeven wordt voor deze lokale herdenking.

Wat is het verband met het thema 'Grenzeloos', hoor ik je vragen? Simpel, de IJzeren Draad! In 1915 begon het Duitse leger met het opstellen van een elektrische draadversperring langsheen de grens van België met Nederland. Deze zogenaamde “Doodendraad” eiste tal van slachtoffers. Talrijke brievendragers, passeurs, smokkelaars, enz. moesten hun pogingen om de draad te passeren met hun leven bekopen. Ook in Lommel beïnvloedde de aanwezigheid van de elektrische draadversperring het dagelijkse leven. Vanaf zondag 27 april tot en met zaterdag 7 juni 2014 kan je in Historisch Documentatiecentrum De Barrier de tentoonstelling 'Den Doodendraad' komen bezichtigen. Open van maandag tot en met zaterdag, van 13.30u tot 16.30u. Zondag gesloten. Gratis toegankelijk.

Maar ook de eigenzinnigheid waarmee we het thema 'Grenzeloos' inkleuren kent blijkbaar geen grenzen. Want op zondag 27 april kan je vanaf 13u tot 17u een demonstratie bijwonen van 'FamilySearch – stamboomonderzoek zonder grenzen'. Eddy Ryckalts en Jean Huysmans tonen je de 'grenzeloze' mogelijkheden van FamilySearch, een computerprogramma waarmee de index op de registers van de Burgerlijke Stand van Lommel van 1808 tot en met 1911 gekoppeld wordt aan de digitale aktes. Met enkele muisklikken krijg je van thuis uit alle informatie én de bijhorende aktes te zien die er over één bepaalde persoon in de registers van de Burgerlijke Stand van Lommel beschikbaar zijn. Een grote stap vooruit voor de vele stamboomonderzoekers.

En er is nog een reden waarom je tijdens Erfgoeddag een bezoek moet brengen aan De Barrier. We hebben namelijk voor elke bezoeker een gratis exemplaar klaarliggen van de nieuwste publicatie uit de reeks Limburgse Studies: “WO I in Limburg: gedode en tot dwangarbeid veroordeelde burgers”. Met deze publicatie willen de vzw Limburgse Studies, het Rijksarchief van Hasselt en het provinciebestuur van Limburg de aandacht vestigen op twee bijzondere bronnenreeksen: de enquêteformulieren met gegevens over de burgerdoden in Limburg - die de Dienst voor Krijgsgevangenen van het Ministerie voor Economische Zaken in 1923 van de Limburgse gemeentebesturen ontving - en de ingevulde formulieren van de bevraging die de provinciegouverneur in 1919 op vraag van de minister van Binnenlandse Zaken aan de gemeentebesturen richtte en waarin hij gegevens over de terdoodveroordeelde en tot dwangarbeid veroordeelde inwoners van de Limburgse gemeenten opvroeg. Samen geven deze twee reeksen een vrij goed beeld van het aantal dodelijke burgerslachtoffers en tot dwangarbeid veroordeelde burgers in Limburg. Voor Lommel kwamen er in deze twee bronnen in totaal 28 namen voor, waaronder 22 slachtoffers van De Draad.
Kom dus zeker langs om jouw gratis exemplaar op te halen!
(Let op: één exemplaar per familie en enkel zolang de voorraad strekt!)

Van harte welkom!


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio