Belgie

ELK land is kunstmatig. Daar is niets mis mee en het is zeker geen argument om een splitsing te rechtvaardigen.

Kim Roovers - Antwerpen

Meerdere professoren en dhr. Guido Fonteyn bevestigen dat de transfers destijds van Wallonië naar Vlaanderen vloeiden. Wallonië heeft daar nooit zo'n heisa rond gemaakt. Hoe gaat Mevrouw trouwens een onderscheid maken tussen minder bedeelden en mensen die het geld volgens haar "weggooien in bodemloze putten of in hun eigen dikke geldbeugels bijsteken"? Ik stel voor dat we dan ineens alle bedelaars van de straat vegen want daarvan weet men ook nooit zeker of men uw gift gebruikt voor eten of voor drugs. We kunnen dan ineens alle mensen die van het OCMW leven buitengooien omdat dat volgens de redenering van Mevrouw Beckers-Govaerts "geld weggooien in bodemloze putten" is. Mevrouw beweert in haar lezersbrief dat Vlaams-nationalisten solidair (moeten) zijn met minder bedeelden en dat er solidariteit tussen generaties moet zijn. In België leven er enorm veel mensen in armoede, maar omdat dat Belgen zijn (lees: Walen) is dat voor Mevrouw niet van tel.

"In heel de wereld, en vooral in Europa, is er een drang naar zelfontwikkeling van alle Volkeren en minder betutteling door een vreemde staat". Staat u mij toe te zeggen dat dit klinkklare onzin is! Europa is net een groot België: meerdere bevolkingsgroepen/culturen leven er vreedzaam samen. Als er dan toch zo'n drang is naar zelfontwikkeling, uitgaande van alle volkeren, dan zouden we ook niet in een Europa leven waarin nationale symbolen (ik denk hierbij aan de omzetting van de BEF. in euro en het beleid i.v.m defensie ) meer en meer worden overgenomen door Europa.