Turkije

Marcel Vanderheyden gebruikt een uitspraak van het Europese Hof voor de Mensenrechten om via een lezersbrief het Vlaams Belang nog eens in het zonnetje te zetten.

Alain Claessens - Aarschot

Zijn redenering is echter op zijn zachts bizar te noemen.

Uit zijn brief blijkt immers dat hij Turkije beschouwt als een islamitisch land. Hij laat zelfs uitschijnen dat de Scharia (sic) er van kracht zou zijn. Dat is natuurlijk larie. Turkije is een even seculiere staat als het eerste het beste Europese land. Het is waar dat Turkije geen democratie die naam waardig is, maar daarvoor zijn heel wat andere voorbeelden beschikbaar (die echter door het VB niet of nauwelijks gebruikt worden). Ik denk aan de behandeling van al wat progressief is Turkije. Ik denk aan de honderden linkse militanten die omwille van hun ideeën in Turkse gevangenissen zitten.

En Erdogan is ook geen democraat en zou waarschijnlijk de invloed van de religie op de Turkse samenleving graag zien groeien. Maar het feit dat hij daarvoor, volgens lezer Vanderheyden, gebruik moet maken van het Europees Hof is volgens mij niet bepaald een voorbeeld van zijn politieke slagkracht in deze of van een breed maatschappelijk draagvlak in de Turkse samenleving daarvoor.

De uitspraak van Deman (vergeef me dat ik de aanspreektitel “heer” weglaat) die hij aanhaalt is op zich beschouwd inderdaad niet verkeerd te noemen. Moslims die tegen de gelijkheid van man en vrouw en tegen de scheiding van Kerk en Staat zijn, kunnen inderdaad geen democraten zijn. Christenen die aan dezelfde voorwaarde voldoen evenmin. Voor joden, boeddhisten, hindoes, ... idem. Ik zou zelfs zeggen: vlaams-nationalisten die tegen de fundamentele gelijkheid van alle mensen zijn, kunnen geen democraten zijn. Of ben ik nu een nestbevuiler?