Vlamingen egoïstisch?

'Egoïstisch Vlaams nationalisme', dit naar aanleiding van het Manifest van

Joke Desmet - Leuven

de werkgroep In de Warande. Dat is gewoon de wereld op zijn kop. Het

Manifest is een boek vol interessante cijfers die het tegendeel aantonen:

de Vlaamse geldstroom naar Wallonië bedraagt ca 10 miljarad euro per jaar

(cijfers van de Vlaamse overheid!). Blijkbaar helpen die Wallonië niet

vooruit en verstandige Walen zien dat ook in: tweemaal meer Walen werkloos,

een pak meer overheidstewerkstelling die veel kost, maar niets opbrengt, en

dat allemaal in een politiek PS-systeem (Charleroi, Francorchamps, etc),

dat pertinent een ander beleid wil (en vaak oplegt) dan wat de Vlamingen

willen. Solidariteit ok, maar trop is te veel. Zeker als de Franstaligen de

Vlamingen dan nog eens de bomen injagen met hun politiek in Brussel en BHV.

We kunnen beter solidair zijn met mensen bij ons of elders in de wereld,

die het veel meer nodig hebben.