Simplistisch

Sta me toe als lid van de B.U.B. te reageren op de anti-Belgische retoriek van mevr. Beckers-Govaerts.

Thomas Van Linter - Wetteren

Deze lezeres meent dat België een kunstmatig land is. Nu, de logische gevolgtrekking van deze uitspraak is dat Vlaanderen als deel van dit ‘kunstmatig’ land ook ‘kunstmatig’ is. Een onafhankelijk Vlaanderen dat zich afsplitst van een kunstmatig België is dus de facto ook een kunstmatige staat. Opdoeken dus?

De zelfontwikkeling waar mevr. Beckers het zo graag over heeft is al een even groot waanidee. Om zichzelf te ontwikkelen wenst zij grenzen bij te trekken. Dat dit nodig is probeert ze te staven door naar de EU te verwijzen. Grappig, want het is net de EU die grenzen opheft en streeft naar eenmaking in plaats van afscheiding. De EU neemt steeds meer bevoegdheden over. Zodanig zelf dat, zoals Wilfried Martens het recent stelde, de Vlaamsnationalisten met hun Vlaamse republiek een lege doos zouden winnen, mocht die kunstmatige republiek er ooit komen.

Mevr. Beckers fulmineert ook tegen de ondemocratische zetelverdeling in dit land die de Vlamingen zou achterstellen. Ze vergeet hierbij wel te vermelden dat in Brussel de Vlamingen amper 10-15% van de bevolking uitmaken maar wel 50% van de zetels in de regering krijgen. Ook dit is ondemocratisch. Ik ga er dan ook van uit dat mevr. Beckers ook dit ondemocratisch gegeven wil afschaffen?

Tot slot nog even dit; de lezeres stelt dat de transfers naar Wallonië ondoorzichtig zijn. Met andere woorden; niemand weet precies wat er van aan is. Toch stelt zij tegelijk dat deze transfers groeien, niet in omgekeerde richting gingen en ondoeltreffend zijn. Maar hoe kan de lezeres dat weten als zij zelf grif toegeeft dat niemand weet hoe het echt zit met deze transfers? Kortom; het is treffend hoe simplistisch de Vlaamsnationale retoriek wel is en hoe zeer contradicties inherent aanwezig zijn in het Vlaamse streven naar ‘zelfontwikkeling’.