Veel volk op de Nacht van de Geschiedenis

Print

Veel volk op de Nacht van de Geschiedenis

Bocholt -

De Nacht van de Geschiedenis is een jaarlijks evenement van het Davidsfonds waar vol verwachting naar wordt uitgekeken. Dit jaar stond het in het teken van de Eerste Wereldoorlog. Rik Jame, oud-leraar en bevlogen heemkundige. De voordracht had als titel "Wereldoorlog I in onze contreien".

De opkomst was buiten verwachting groot. Maar liefst 126 deelnemers vormden het geïnteresseerde publiek voor Rik.

In een eerste gedeelte gaf de spreker een overzicht van de situatie in 1914. De expansiedrang van het Duitse Keizerrijk en de persoonlijkheid van de Duitse keizer Wilhelm. vormden samen een explosief mengsel. dat bij de minste aanleiding kon ontploffen.

De toestand van het Belgische leger en van de landsverdediging in het algemeen waren bedroevend. Het gebrek aan voldoende middelen had tot gevolg dat het Belgisch leger geen partij was voor de Duitse oorlogsmachine. De fortengordels rond Luik, Namen en Antwerpen waren wel gemoderniseerd, maar vormden nauwelijks een belemmering voor de Duitse opmars. Na de val van Antwerpen trokken de overgebleven Belgische troepen zich terug achter de IJzer om daar vier jaar lang een helse en meedogenloze loopgravenoorlog uit te vechten. Vreselijke wapens zoals gas deden hun intrede op het slagveld.
Na de pauze, waarbij verrassend vlot iedereen met een drankje en een stuk lekkere cake werd bediend, ging Rik nader in op de situatie aan het thuisfront. Hij legde de organisatie uit van het Duitse militaire en burgerlijke bestuur.. De beruchte “draad” werd aangelegd; die liep van aan de Duitse grens in Gemmenich tot in Cadzand in Zeeuws-Vlaanderen. Maar de draad eiste ook zijn tol aan slachtoffers, want de lokale mensen waren nauwelijks vertrouwd met elektriciteit. De armoede was groot, ook al werden bijvoorbeeld de arbeiders van de Kauliller buskruitfabriek ondersteund om niet te gaan werken. De ellendige oorlog bleef maar aanslepen en de opeisingen van allerlei goederen door de bezetters dreven de mensen tot wanhoop. Na vier jaar moesten de Duitse bezetters uiteindelijk het land verlaten, Tijdens hun terugtocht naar het vaderland namen de Duitsers toch nog zowat alles mee wat ze konden dragen. Voor de lokale bevolking was het einde van de oorlog een opluchting: de overlevenden werden in de armen gesloten en de doden werden geëerd met oorlogsmonumenten. Maar de gevolgen van de oorlog sleepten nog jaren aan.

De uiteenzetting van Rik eindigde om 23 uur, maar hij had waarschijnlijk nog uren kunnen doorgaan. Dat is misschien een tip voor een tweede uiteenzetting over dit boeiende thema.

We kijken in ieder geval uit naar het boek dat Rik Jame rond dit onderwerp heeft geschreven.

Toon Verlaak


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio