Itinera Institute: Begrotingsherstel en beter begrotingsbeleid

Na het relanceplan zullen besparende maatregelen moeten volgen om de overschotten te halen die nodig zijn voor de vergrijzing. Minimaal bedraagt die inspanning 3700 euro per werkende Belg. De nieuwe federale regering moet de kunst van de budgettaire discipline in ere herstellen.

ActuaTV

Wij pleiten voor een echte norm voor een minimumpeil van het primair saldo. De groeinorm voor de publieke uitgaven in de gezondheidszorg moet realistischer worden. Een deel bijkomende marge kan behaald worden door de demografische eneratiewissel in het overheidspersoneel. U ziet Ivan Van de Cloot, chief economist Itinera Institut