Itinera Institute: Een robuuste arbeidsmarkt met visie

De federale regering moet focussen en leren uit de fouten van vroeger crisisbeleid. Bestrijd de crisis met maatregelen die tevens de structurele problemen van de arbeidsmarkt aanpakken. De afbouw van de cultuur van brugpensioen staat voor het moment van de waarheid.

ActuaTV

Mobiliseer alle beleidsniveaus, alle sociale partners en de actoren op het terrein voor meer arbeidskansen voor werklozen, nieuwkomers en ontslagen werknemers. Zorg voor een voorspelbaar, uniform en multifunctioneel ontslagrecht met een belangrijke pijler activering naar werk. Bouw aan een nieuwe sociale consensus over competitiviteit en loonmatiging. U ziet Marc De Vos, directeur van het Itinera Institute