Itinera Institute: Nieuwjaarsmemo 2009

Het Itinera Institute, onafhankelijke denktank voor duurzame economische groei en sociale bescherming, stelt zijn Nieuwjaarsmemo 2009 voor. Er zijn de afgelopen dagen veel partijpolitieke discussies gevoerd. Het Itinera Institute focust op beleidsinhoud en presenteert zijn visie over de beleidsprioriteiten van de kersverse Regering Van Rompuy I.

ActuaTV

Wij geven concreet aanbeveling voor gedurfde beleidskeuzes die zich opdringen door of ondanks de zware omstandigheden. Het Itinera Institute wenst de nieuwe bewindsploeg inzicht, overtuiging, moed en cohesie voor 2009. U ziet Marc De Vos, directeur van het Itinera Institute