Itinera Institute - Een performante overheid

De kredietcrisis bracht de grote terugkeer van de overheid, maar de Belgische overheden moeten daarvoor beter worden. Ga voor een kwalitatieve sprong voorwaarts. De generatiewissel in de federale ambtenarij is een gouden opportuniteit om kwaliteit en efficiëntie centraal te zetten in een hervormingsproces dat mee vanuit de ambtenarij wordt gesteund.

ActuaTV

Voer een voorbeeldbeleid dat impact, kwaliteit en efficiëntie objectief evalueert en communiceert, ook in de gezondheidszorg. Realiseer eindelijk de politieke dekolonisatie van de administratie. U ziet Ivan Van de Cloot, chief economist van het Itinera Institut