Itinera Institute: Een moderner en beter pensioenstelsel

Het Belgische pensioenlandschap is al jaren een zorgenkind. De aanstormende vergrijzing verdraagt geen verder uitstel. De beslissing voor een grondige pensioenhervorming moet nu vallen, zodat de uitvoering waar nodig geleidelijk kan gebeuren. Neem actie op drie fronten: de verhoging van de feitelijke en van de wettelijke pensioenleeftijd, de veralgemening van aanvullende pensioenen en het afbouwen van pensioenverschillen tussen de sectoren.

ActuaTV

U ziet Marc De Vos, directeur van het Itinera Institut