Itinera Institute: Een effectief relancebeleid

Een effectief relancebeleid moet transparant, tijdig, tijdelijk en doelmatig zijn. De huidige Belgische plannen beantwoorden onvoldoende aan die criteria. Stem de relanceplannen op elkaar af, op de verschillende beleidsniveaus. Geef prioriteit aan maatregelen met een onmiddellijk effect en met duidelijke economische doelmatigheid.

ActuaTV

Maak zoveel mogelijk relancemaatregelen tijdelijk van aard. Doe niet aan aankondigingpolitiek. U ziet Marc De Vos, directeur van het Itinera Institut