Drie Opglabbekenaren brengen bezoek aan weeshuis OSJOSMA in Haïti

Frans Vandueren bracht in januari een werkbezoek aan het weeshuis OSJOSMA in Haïti. Hij nam vijf reizigers mee, waaronder Maria Aerden, die ook lid is van VZW OSJOSMA, de organisatie die het weeshuis vanuit België steunt en Mia Wertelaers, ook bekend als Mieke Boem, beiden van Opglabbeek.

Frans Vandueren

Twee belangrijke doelen van de reis werden bereikt. Enerzijds werd alles gereed gemaakt voor het nakende bezoek aan België van Olès, de directeur van het weeshuis en zijn echtgenote. Zij zullen in juni een tweetal weken op vakantie komen in ons land en de kans krijgen om met heel wat sympathisanten kennis te maken.

Anderzijds werd er heel veel aandacht besteed aan de schoolse opleiding van de kinderen. Frans, Maria en Mieke brachten een bezoek aan de twee scholen waar de kinderen les volgen. Ze probeerden zich een goed idee te vormen van het niveau en de specifieke problemen die sommige weeskinderen ondervinden. Van zuster Elisabeth, de directrice van de meisjesschool, kregen ze meer uitleg over de moeilijkheden die weeskinderen eigen zijn, met name het gebrek aan aandacht en verzorging in de eerste levensweken en -maanden. Dat verklaart heel vaak hun achterstand op schools gebied. Frans bracht een pakket mee van leerboeken voor alle klassen van de lagere school. Hij spitste zich toe op Frans en wiskunde. Wendy Peerlings, die verbonden is aan de lerarenopleiding van de KHLim, zal ze gebruiken om aangepaste oefeningen te maken voor de kinderen met ernstige leerachterstand.

Maria, Mieke en de andere medereizigers konden zich een goed beeld vormen van het reilen en zeilen in het weeshuis. Ze genoten ervan met volle teugen. Ze leefden samen met de kinderen en ze verkenden het dorp. Mieke ging achter de toog van het plaatselijke café zelfs demonstreren hoe een echte cafébazin werken kan. De kinderen werden ook door hen in de watten gelegd. Mieke reeg met hen parels tot mooie juwelen en Maria bakte pannenkoeken.Het enige minpuntje van de reis was dat de uitstap naar zee in het water viel. Onderweg moest de hele groep terugkeren omdat in één van de dorpen onderweg barricades waren opgeworpen als protest dat er nog geen elektriciteit voorzien werd.

Over deze reis zullen de kinderen nog lang navertellen.Meer foto's en een volledig rapport op www.osjosma.be

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio