Project Harmonieplein in teken van toegankelijkheid

Met het Harmonieplein heeft Peer er sinds kort een aangename site bij. Meer nog dan dat werd hier een mooi project rond toegankelijkheid afgerond. Naast een verkeersluwe ontmoetingsplaats voor de omwonenden, heeft het nieuwe Harmonieplein immers meer en meer een functie als doorgang voor het voetgangersverkeer tussen Seniorencampus en stadscentrum.

Luc Dujourie

Daarom werd bij aanvang van het project overleg gepleegd met SAVIPH (de Peerse adviesraad voor personen met een handicap) en werd voluit gekozen voor toegankelijkheid. Resultaat is een nieuw pad tussen Harmonieplein en Ketelbutersstraat, een vlot begaanbare bodembedekking zonder hindernissen en ook de nodige aanpassingen bij de oversteekplaatsen aan Noordervest en Steenweg Wijchmaal. Hier werden alle oneffenheden verwijderd en nieuwe oversteekplaatsen uitgetekend. Slechtzienden zullen via een ‘netwerk’ van zogenaamde roefeltegels richting oversteekplaatsen worden geleid.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio