Deelgemeenten centraal op nieuwjaarsreceptie van CD&V Beringen

Op zondag 26 januari was er de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van CD&V Beringen. Tijdens het welkomswoord benadrukte voorzitter Stijn Truyens dat CD&V Beringen zich voor heel Beringen - inclusief de deelkernen - constructief wil inzetten. Ook benadrukte de voorzitter dat we de jeugd niet in de steek laten.

Truyens Stijn

CD&V Beringen staat achter het principe dat in de deelkernen een jeugdwerking blijft bestaan.

1ste schepen Anne Wouters-Cuypers benadrukte dat voor de CD&V schepenen en mandatarissen heel Beringen belangrijk is . Naast de ontwikkelingen op be-MINE en de herinrichting van Beringen-Centrum benadrukte Anne dat er voor de deelgemeenten niet stilgezeten zal worden. Zo is men momenteel bezig met de bouw van de kinderopvang Bambi in Paal dat in april zijn deuren opent. Voor Beverlo wordt het RUP eind dit jaar afgerond. Een projectontwikkelaar zal nadien 500 m² buurtwinkel en serviceflats voorzien in het centrum van Beverlo. Voor de verfraaiing van het evenementenplein in het centrum van Paal wordt 100.000 euro voorzien. Het nieuwe academiepark in Koersel krijgt stilaan vorm en in Tervant gaat het schooltje een andere invulling krijgen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Daarnaast verdient de gezondheid van de inwoners van onze gemeente en in het bijzonder Tervant onze aandacht. De aanvraag van Bionerga om in Tervant een biostoomcentrale te bouwen zal door CD&V Beringen nauwlettend opgevolgd worden. Wij blijven een gesprekspartner voor de werkgroep Leefbaar Tervant. CD&V Beringen hecht enorm belang aan een goede communicatie en door overleg met de werkgroep leefbaar Tervant krijgen we een goed inzicht in de noden van de bevolking.

Via buurtplatforms en klankbordgroepen willen we de vinger aan de pols houden.

Ten slotte werd op de nieuwjaarsreceptie geklonken op het nieuwe jaar en op Beringen.

Stijn Truyens Voorzitter CD&V Afdeling Beringen


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio