Op z'n Alkens

Ne sluemme mins kan van ne vei-jand ne vriend maoke.

Een slimmerd kan van een vijand een vriend maken.

Een hat hèd vrien, ... jossels zèn allein

Een hart heeft vrienden, hersenen zijn alleen.

As doewe een konterbuusse bestond op stoemitè-jte, da.

Jos Boiten

n zau de Stoewt zich zellef koene betaole.

Als er een belasting bestond op stommiteiten, dan zou de Staat zich zelf kunnen betalen.

Van alle minse dei niks te zegge huebbe, zèn dei minse het aongenaomste, dei koene zwè-ge.

Van alle mensen die niets te zeggen hebben, zijn dié mensen het aangenaamst, die kunnen zwijgen.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio