thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Tweehonderd leerkrachten trekken Kathee Academie op gang

Op woensdag 22 januari verzamelden de bijna 200 leerkrachten, stafmedewerkers, directies en bestuursleden in kindercampus Mozaïek, een van de KT-scholen in de Hasseltse Banneuxwijk, om de start van de Kathee Academie op gang te trekken.

Op deze dag stelt de scholengroep het leeraanbod van de Kathee Academie voor en kunnen de leerkrachten kiezen over welke leertrajecten zij de volgende maanden samen willen leren.

Rik Lemmens

“Leren van een medewerker uit onze eigen organisatie is anders dan onze dagelijkse rol als lesgever aan onze kinderen”, vertelt Academiebouwer Luc Claus. “De Kathee Academie wil bevorderen dat de Kathee medewerkers onderling met elkaar gaan praten, uitwisselen, overleggen, delen. Een bevordering van de interactie, een verbetering van de kwaliteit van de relaties. Het leren is niet vrijblijvend: als je lid bent van de Kathee scholengroep, wordt van je verwacht te leren als professional.”

Luc Claus: “Binnen de Kathee Academie gaan we onderzoeken welke kennis en ervaring we in huis hebben en hoe we die ten dienste kunnen stellen van de medewerkers. Zodat er een maximale ‘return on learning’ ontstaat. Instappen in een leertraject betekent dat je wil oefenen en oefenen in iets wat je nog niet beheerst , waar je nieuwsgierig naar bent en waar je alsmaar beter in wilt worden.”Enkele onderwerpen die meer verdieping zullen krijgen: de leerkracht als coach, Introductieprogramma voor nieuwe leerkrachten, Programma 49+, … Daarnaast is er nog een gevarieerd aanbod met betrekking tot de Integrale Ontwikkeling van het Kind, waarbij de ontwikkeling van het kind op het voorplan treedt. Na afloop van de studiedag van 22 januari zullen de 250 personeelsleden van de KT-scholengroep elk een leertraject kiezen om zich verder te verdiepen. Leerkrachten – junior en senior - nemen hun loopbaantraject in handen en worden eigenaar van hun eigen leerproces.

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio