Inzameling textielafval door basisschool Windekind

In onze school krijgt ‘afvalpreventie’ steeds de nodige aandacht en worden er serieuze inspanningen geleverd om kinderen zelf ook milieubewust te maken. Daarom hebben wij op school een kindvriendelijke kledingcontainer laten plaatsen met daarop het logo van de school.

Stefanie Gorissen

Deze container staat aan de kleuterblok. Op die manier willen de leerkrachten kinderen aanzetten om bewust textielafval (gebruikte kleding, schoenen, tassen enz.) in te zamelen. De zakken met textiel worden in de mooie container gedeponeerd. Met deze actie helpen we niet alleen het milieu, maar ook de behoeftige mensen in Afrika.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio